List do zboru w Efezie

L I S T D O Z B O R U W E F E Z I E
1.Objawienie 2:1-7
w.1.”to mówi ten który:
a/TRZYMA siedem gwiazd w prawicy swojej
b/PRZECHADZA się pośród siedmiu ZŁOTYCH ŚWIECZNIKÓW
w.2. ZNAM:
a/uczynki twoje
b/trud
c/wytrwałość
WIEM ŻE:
a/nie możesz ścierpieć złych
b/doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są
i stwierdziłeś, że są kłamcami
w.3.Masz też :a/wytrwałość
b/cierpiałeś dla imienia mego, a
c/nie ustałeś
w.4.Lecz MAM CI ZA ZŁE, że PORZUCIŁEŚ PIERWSZĄ TWOJĄ MIŁOŚĆ
W.5.a/Wspomnij więc z jakiej wyżyny spadłeś
b/Upamiętaj się
c/Spełniaj uczynki takie jak przedtem
a jeżeli nie, to:
a/Przyjdę do ciebie
b/Ruszę ŚWIECZNIK twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz
w.6.Na swoją obronę masz to, że :
-nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę
w.7.KTO MA USZY , NIECHAJ SŁUCHA CO DUCH MÓWI DO ZBORÓW.
ZWYCIĘZCY dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.”
2.E F E Z -Główne miasto handlowe Azji
-Bogactwo, przepych
-Świątynia Artemidy Efeskiej
– Miasto to od dawna już nie istnieje
3.W EFEZIE jest ZBÓR. – Ogłasza on, że Jezus jest Panem. -Zbór szczerze pracuje dla niego.
-Zbór nie jest ospały. -Nie zamyka się w kręgu swoich spraw. -Trud i wytrwałość są w tym zborze
widoczne.- Efez zwycięża wszelki trud i cierpienie – cierpliwością.
Jeśli ktoś szczerze pracuje dla Pana – cierpienie go nie minie:
„masz wytrwałość i cierpiałeś dla mego imienia”.w.3.

4.Jezus śle z nieba do tego Zboru list. Jaka to cudowna rzecz, posiadać list z nieba. List od samego
Jezusa. Posłuchajmy co Jezus mówi do Efezu, a zarazem do nas.
„To mówi ten, który :
Trzyma siedem gwiazd w dłoni i
Przechadza się pośród siedmiu świeczników złotych.”
Co to znaczy?
-Oznacza to, że Jezus przechadza się . -Nie stoi w jednym miejscu. -On wszystko wie. – Wszystko
trzyma w swoich rękach. -Nad wszystkim ma kontrolę.

-Świeczniki złote – to Zbory – mają palić się, oświecać ciemność, dawać światło
-Zbór może być nazwany świecznikiem, tylko wtedy, gdy odbija Jezusa światłość
-Jezus świeci wiecznie. Zbór niekoniecznie.
-Często ludzie chcą być światłem, jednak ci co chcą być światłem – przemijają.

-Siedem gwiazd – to przełożeni Zborów
-Jezus trzyma swoje sługi, w swoich rękach. Nie mów źle o Bożych sługach, których Bóg
trzyma w swojej dłoni. Miłość, szacunek – to okazuj, bo tego oczekuje Bóg.
Czy masz świadomość, że Jezus przechadza się i że wie wszystko?
Czy wiesz, że Jezus trzyma wszystko w swoim reku?

5.”ZNAM”-
-„Znam”, „Wiem” -te słowa budzą trwogę, ale i pocieszenie.
Jezus wie wszystko. On nie musi pytać.
Jezus mówi „wiem wszystko, niezależnie od tego czy tego chcesz, czy nie”
Jezus wie wszystko o naszej wierze. Jezus wie wszystko o naszej miłości.
On zna :-przyczynę, -cel, -zamiar – naszych uczynków i naszego postępowania.
Bóg wie wszystko.
Mówiąc „znam uczynki twoje” – mówi to do Ciebie i do mnie ,pokazując że nas widzi.
Pamiętaj o tym na swoich drogach życia.

Jak myślisz, jak widzi Cię Bóg? Jaki jesteś w Jego oczach?

6.”WIEM” –
-Chrześcijanie w Efezie nie umieli ścierpieć złych, fałszywych apostołów, ale podtrzymywali słabych
braci i cierpliwie znosili ich wady. Jezus cierpliwie znosi nasze słabości, więc i my mamy dać
szansę innym.
„Wiem, że nie możesz ścierpieć złych..”
„Zły” –w tym liście, to ten, co przekazuje naukę niezgodną ze Słowem Bożym. Taka nauka nie może
być przyjmowana. Badajmy wszystko, by sprawdzić czy mamy do czynienia z prawdą, czy fałszem.
„Zły” – to fałszywy apostoł, a nie grzesznik który potrzebuje ratunku i miłości.
-„doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami.”
-Paweł w Dziejach Ap. 20:29-30 mówi słowo prorocze:
„miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę wśród której Duch Św. ustanowił was biskupami,
Ja wiem, że po odejściu moim, wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody.
Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiąc rzeczy przewrotne, aby uczniów
pociągnąć za sobą….. przeto CZUWAJCIE !”
-Wilki – niszczą wszystko
-mają ambicję stworzenia własnego królestwa
-zniekształcają Słowo Boże
-Badajmy wszystko. Sprawdzajmy czy mamy do czynienie z prawdą, czy fałszem.
-Przenikajmy przez pozory ludzkie.
-Nauka niezgodna ze Słowem Bożym nie może być przyjmowana.
Czy badasz? Czy sprawdzasz naukę innych ze Słowem Bożym?

8.”Cierpiałeś dla imienia mego i nie ustałeś.”
-Bóg dopuszcza, aby szatan nas kusił i abyśmy cierpieli, a Jezus modli się:
-„Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja”. Łukasz 22:32
-W Efezie nawróciło się wielu czarnoksiężników, bo pomimo cierpień – wiara Efezjan
nie ustawała i ciągle ratowali tych, „ co szli na zatracenie”.
-Cierpiałeś dla imienia Jezus i nie ustałeś?

9.Jezus pochwalił Zbór efeski, ale też udzielił mu nagany.
Jezus mówi:
-„mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość.”
-Co to jest pierwsza miłość? Pierwsza miłość – to Jezus Chrystus.
-Jezus zapytał Efezjan:
– czy jestem nadal waszą pierwszą miłością?
– czy zajmuję w waszym życiu nadal pierwsze miejsce?
– dla kogo się trudzicie?
– dlaczego się trudzicie?
-Do Izraela rzekł Bóg : „ja Pan Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym..”   2 Mojżeszowa 20:5
Bóg chce naszej miłości.
-„brak pierwszej miłości” – to brak szczerej, tej pierwszej miłości do Chrystusa.
-Pomyśl choć przez chwilę- czy kochasz Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy?
Czy Jezus jest nadal twoją pierwszą miłością?

10.”Upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak przedtem”
Czyli -postaw na pierwszym miejscu miłość , miłość do twojego Stwórcy,
Jeśli nie wrócisz do pierwszej miłości to: -przyjdę do ciebie -i ruszę świecznik twój z jego
miejsca.”

-Brak pierwszej miłości, to nie jest błahe przekroczenie w oczach Jezusa. Jest ono brzemienne
w skutkach. Dlaczego? Bo zagrożone jest tu całe życie Zboru.
Jeżeli Zbór nie powróci do pierwszej miłości, Jezus odsunie go na bok: „przyjdę i ruszę
Świecznik”. Światło tego Zboru zgaśnie. Świecznik, który nie świeci nie jest przydatny.
-Jakie spełniasz uczynki? Czy twój świecznik świeci?

10.”Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę”.
-W Efezie pojawili się nikolaici, sekta która głosiła swobodę obyczajów.
-Efez nie był czujny .
-Jezus powiedział, że nienawidzi uczynków nikolaitów. Pamiętajmy! Uczynków ich nienawidził,
a nie tych ludzi.
-Jezus gani fałszywych apostołów i nikolaitów, gani ich uczynki. Ci ludzie szukają tylko uznania
dla siebie i przekręcają Słowo Boże.
Są uczynki, które Jezus nienawidzi i gani.
Jaki jest Twój stosunek od uczynków nikolaitów.

11.”Kto ma uszy niechaj słucha co Duch mówi do Zborów.”
-Bóg przemawia do ludzi.
-Potrzebny jest nam wewnętrzny słuch, by usłyszeć co Bóg mówi.
-„wszechmogący Pan otworzył moje ucho” – czytamy w Ks. Izajasza 50:5
-Tylko ten komu Jezus otworzył ucho przez Ducha Świętego, słyszy „co Duch mówi do Zborów.”
-Człowiek musi świadomie i uważnie nadsłuchiwać w ciszy
„zatrzymaj się na chwilę, a ja wyjawię ci Słowo Boże.” 1 Samuela 9:27
Czy Jezus otworzył Twoje ucho?
Czy słuchasz , co Duch mówi do Zboru?

12.”Zwycięzcy dam spożywać z drzewa Żywota, które jest w Raju Bożym”.
-Zwycięstwo wymaga walki. Musimy walczyć i zwyciężać, bo tu na ziemi „toczymy bój z mocami
Ciemności.
-Tylko ci co są zwycięzcami, będą spożywać z Drzewa Żywota .
-Dążmy do tego, by być zwycięzcami.
-Zwycięzca otrzyma więcej niż Adam.
-Adam nie mógł spożywać w Raju owocu żywota – Ty możesz tego dostąpić.
-Chcesz być zwycięzcą? Chcesz spożywać owoc z Drzewa Żywota?

W R Ó Ć  D O  P I E R W S Z E J  M I Ł O Ś C I !!

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno kopiować tego tekstu bez zgody autora!. Powyższy tekst należy do strony www.sch.glogow.pl, która ma zgodę na publikowanie tekstów Lidii Tkacz.

Ap. 20:29-30

Łukasz 22:32

2 Mojżeszowa 20:5

Ks. Izajasza 50:5

1 Samuela 9:27