Historia człowieka, który odszedł od Boga

H  I  S  T  O  R  I  A      C  Z  Ł  O  W  I  E  K  A ,   K  T  Ó  R  Y    O  D  S  Z  E  D  Ł    O  D     B  O  G  A

 

  1. -Człowiek, o którym będzie mowa uczynił pięć dobrych rzeczy.

-Jest jednak jedno „ale”- te dobre rzeczy uczynił za późno.

2.-Co uczynił ten człowiek ?

a/ I   rzecz:  „Podniósł swoje rzeczy ku górze.”

-ludzie przeważnie mają pochylone głowy

-ziemskie sprawy przygniatają ich

-są zatroskani, smutni

-psalmista mówi w psalmie 121:1-2    „oczy moje wznoszę ku górze,  skąd nadejdzie mi pomoc?

Pomoc moja jest od  Pana.”

psalm 123:1     „oczy moje wznoszę ku tobie, który mieszkasz w niebie.”

-Bóg istnieje na pewno,  przychodźmy do niego

-PODNOŚMY  do niego swoje oczy, patrzmy w górę , miejmy z nim społeczność

 

b/II  rzecz: „Zawołał do Boga.”

-będąc na ziemi mamy możliwość czytania Słowa Bożego

-możemy nawiązywać kontakt z Bogiem poprzez modlitwę

-możemy wołać do Boga za sobą, braćmi, rodziną

-Bóg jest otwarty na relacje z nami

-Bóg chce abyśmy zawiązali z nim więź

-„we dnie i w nocy wołam do ciebie”   – psalm 88:2

„wołaj do mnie, a odpowiem ci”  – Jeremiasz 33:3

„Panie, królu nasz pomóż, wysłuchaj nas w dniu wołania naszego”  – psalm 20:10

-WOŁAJMY   do Pana Boga.  On na pewno nas usłyszy

 

c/III  rzecz: „Zapragnął mieć właściwy język  – mowę.”

-język umie ranić

-język oddaje wiele emocji

-słowa wypowiadane to strzały   –  raz wypuszczone   -lecą-   nie można ich już zatrzymać

Jeremiasz 9:7 powiada:  „ich język jest zabójczą strzałą”

-zastanawiajmy się co wypowiadamy,  co mówimy,  jak mówimy,  dlaczego to mówimy

-„niech więc każdy będzie skory do słuchania –  nieskory do mówienia,  nieskory do gniewu” Jk. 1:19

-dojrzali wierzący,  mądrzy wierzący –  trzymają swoje języki pod kontrolą Ducha Św.

„i zmuszają wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi”  2 Korynt. 10:5

– Jakub 3:5-6, Jakub 3:8-12

„Język jest małym członkiem,    lecz pyszni się z wielkich rzeczy,

jakże wielki  las  zapala  mały  ogień,

j ę z y k   jest   o g n i e m,   język  rozpala  całe  ciało  i rozpala bieg życia,

s a m   b ę d ą c   r o z p a l o n y   przez   p i e k ł o,

nikt z ludzi nie umie ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu,

nim wysławiamy Pana i Ojca   i   nim przeklinamy  ludzi

stworzonych na podobieństwo Boże”

-języki niektórych ludzi należy ostudzić za ich życia – studzić język po śmierci jest za późno

-grzechy języka to:  opryskliwe słowa,  nieprzyjemne słowa,  kłamstwa, wyolbrzymianie,

nauczanie fałszywych doktryn,  oszczerstwa,  plotki,  przechwalanie się, mówienie nieprawdy

-czy to co mówisz – buduje?

-gdy rozmawiasz z kimś co chcesz osiągnąć ?  sprawdzasz swoje intencje?

-może ciągle krytykujesz , bo masz słabości, kompleksy, urazy?

-„z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną , zdadzą sprawę w dzień sądu,

na  podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz

potępiony”  Ew. Mat. 12:36-37

-DBAJMY  o swoje języki.   KONTROLUJMY co mówimy.

UWAŻAJMY , aby nasz język nie był rozpalony przez piekło.

d/IV rzecz: „Myślał o swoim domu, rodzinie.”

-pomyślał – mam braci, oni prowadzą życie takie, jak ja kiedyś

-lubią żyć w zbytkach, przyjemnościach, w przepychu

-myślą tylko o doczesnym życiu, a nie o życiu wiecznym

-człowiek ten nie chciał, aby jego braci spotkało to co jego

-prosił o swoich braci

– my również mamy prosić o swoich braci – modlić się o ratunek dla nich , o pomoc

-mamy wstawiać się jedni za drugimi

-żyjąc   – mamy możliwość  zastanawiać się nad potrzebami swoich bliskich, braci i sióstr

-MYŚLISZ   o braciach, siostrach, swoich bliskich. Myślisz jak im pomóc, czy jak ich pognębić.

MYŚL  każdego dnia gdy jeszcze żyjesz.

 

e/V  rzecz: „Myślał o  misji – mówił : poślij do domu ojca mego.”

-po przemyśleniu co czeka jego bliskich za takie , a nie inne życie – prosił o pomoc dla nich

-chciał, by ktoś poszedł do nich i ich ostrzegł przed tym co ich czeka

-nigdy nie poszedł do swoich bliskich i nie pokazał im jak żyć

-żyjąc  mamy rozsiewać słowo Boże i być świadectwem

-pamiętajmy o ludziach, którzy nie znają Boga

-„tych którzy są prowadzeni na stracenie – zatrzymaj”  Przyp. Sal. 24:11

-mówmy ludziom o Bogu, o jego miłości

-„kto wzywa imienia mego,  zbawiony będzie,

jak mają uwierzyć, jeśli  nie słyszeli,   piękne nogi tych co zwiastują”  Rzym. 10:13-17

-MYŚLMY O MISJI.  Misja  to twoja rodzina, dom, praca. Idźmy i zwiastujmy bliskim. Nieśmy miłość.

 

  1. CZY WIEMY O JAKIM CZŁOWIEKU MOWA ?

-opisana jest tu historia bogacza z  Ew. Łukasza 16:24

-położenie w jakim znalazł się bogacz w momencie śmierci było nieodwracalne

-cierpiał męki bo:

– będąc na ziemi, dokonywał niewłaściwych wyborów

– strawił swoje życie bezsensownie:  żyjąc tylko dla siebie,  myśląc tylko o sobie

-nigdy nie myślał o Bogu i nigdy o nic go nie pytał

– źle używał swojego języka

– nigdy nie wołał do Boga

-nigdy innym nie mówił o Bogu

 

4.Jaka nauka wypływa z tej historii bogacza?

Dopóki nasze życie trwa to mamy:

a/kierować wzrok do Boga

b/wołać do Boga i go wzywać

c/studzić język, ważyć słowa

d/myśleć o swoich bliskich, modlić się o nich

e/składać świadectwo innym – pełnić misję

5.Nasze życie  jeszcze trwa.    Weryfikujmy swoje życie ze Słowem Bożym. Poprawiajmy je.

Słuchajmy co Duch mówi do naszych serc.

Jeśli nie chcemy stanąć na pozycji bogacza, wypełniajmy to co Biblia nam mówi. Wykonujmy za

życia te pięć rzeczy, o których zapomniał bogacz.

 

PROSZĘ   PRZECZYTAJ   CAŁĄ  HISTORIĘ  O  BOGACZU   ZE   SŁOWA   BOŻEGO.

JEST  ONA  ZAPISANA  W    EWANGELII   Łukasza   16:19-31

 

„Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał

Zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele , dobre czy złe.”   2 Korynt. 11:3

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno kopiować tego tekstu bez zgody autora!. Powyższy tekst należy do strony www.sch.glogow.pl, która ma zgodę na publikowanie tekstów Lidii Tkacz.

psalmie 121:1-2

psalm 88:2

Jeremiasz 33:3

psalm 20:10

Jk. 1:19

2 Korynt. 10:5

Ew. Mat. 12:36-37

Przyp. Sal. 24:11

Rzym. 10:13-17

Ew. Łukasza 16:24

2 Korynt. 11:3