Błogosławieni czystego serca

Ew. Mateusza  5:8

„BŁOGOSŁAWIENI  CZYSTEGO  SERCA,    ALBOWIEM     ONI   BOGA    OGLĄDAĆ   BĘDĄ.”

Dlaczego   obietnica oglądania Boga jest dla ludzi czystego serca?

 

1.-Mojżesz w 2 Ks. Mojżeszowej 33:18   rzekł:  „Pokaż mi, proszę, chwałę Twoją.”

I odpowiedział Pan:  „Nie możesz oglądać oblicza mego, gdyż nie może człowiek mnie oglądać

i pozostać przy życiu…Gdy przechodzić będzie chwała moja, osłonię cię

dłonią moją, aż przejdę,  a gdy usunę dłoń, zobaczysz mnie z tyłu.

Oblicza mojego oglądać nie można,”

-Słowo  „oglądać”  ma duże znaczenie:

oglądać       -przyjść, popatrzeć, zobaczyć

spotkać się  -stanąć twarzą w twarz

  1. : gdy jesteś w ZOO -możesz oglądać lwa  i go podziwiać

– możesz spotkać się z lwem, a wtedy twoje życie będzie zagrożone

Np. :gdy jesteś chory      – możesz zobaczyć lekarza i nic ci to nie da

– możesz spotkać się z lekarzem i on wówczas jest w stanie ci pomóc

-Mojżesz chciał oglądać Boga.  Są jednak rzeczy, na które człowiek nie może patrzeć np.

wybuchu nuklearnego, efektu spawania itp. Grozi to ślepotą.

-Co dzieje się z człowiekiem, który spotkał się z Bogiem?

Człowiek, który spotkał się z Bogiem może być „obdarty ze skóry.”  Wobec tego  człowiek taki  zmienia się.

-CZY GOTOWY JESTEŚ SPOTKAĆ SIĘ Z BOGIEM , by coś zmieniło się w twoim życiu, w życiu twoich bliskich?

a/- Izajasz 6:1-8 napisał:

„Widziałem Pana siedzącego na tronie. Serafy wołały –święty, święty.

I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, gdyż moje oczy

widziały Króla, Pana Zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z Serafów, mając w ręku

rozżarzony węgielek ….i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest

twoja wina, a twój grzech dopuszczony.

Głos Pana rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie?   Wtedy odpowiedziałem – oto jestem, poślij mnie.”

-Izajasz został powołany na proroka.

-Izajasz widział chwałę Boga. Zadrżał. Mówił zginę, bo widziałem chwałę Pana i   wyznał- jestem

nieczysty-  a Bóg mu odpuścił.       Po tym spotkaniu z Bogiem, jego życie się zmieniło.

Otrzymał  odwagę  i  powołanie.

– Izajasz stanął przed Bogiem słaby,  nieczysty,  –  a wyszedł odważny,- gotowy do służby.

b/W 1 Ks. Mojżeszowej 17:1-6 ,10 czytamy: „Ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego:

„ ustanowię przymierze między mną, a tobą  i dam ci bardzo liczne potomstwo….”

Po spotkaniu  Abrama z Bogiem zmienia się jego życie i życie jego żony. Mimo podeszłego wieku

otrzymują potomka, który jest  dla nich błogosławieństwem. My chrześcijanie dzięki  Izaakowi

możemy  również nazywać się dziećmi Bożymi.

c/W Dziejach Apostolskich 22:4 czytamy o Pawle:  „Drogę Pańską prześladowałem, aż na śmierć…

a gdy byłem w drodze… nagle olśniła mnie światłość z nieba i usłyszałem głos „Saulu czemu

mnie prześladujesz?” Ja spytałem: ”kto jesteś Panie?” Rzekł: ”Ja jestem Jezus , którego ty

prześladujesz  ” I zaniewidziałem od blasku owej światłości. /Saul spotkał się z Bogiem/.

Ananiasz stanął przy mnie i rzekł:” Saulu przejrzyj” i ja przejrzałem. A on rzekł: ”Bóg ojców

naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę  Jego oraz oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos

z ust Jego. Ponieważ będziesz mu świadkiem…Wstań , daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje.

Idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan.”

-Saul spotkał się z Bogiem.   Został  oczyszczony  i  wysłany  do służby.

 

2.-Bóg chce używać ludzi. Nie może jednak użyć człowieka, dopóki nie zrani go poważnie.

Dopóki nie stanie się coś w życiu człowieka, co go zmieni. Cena musi być zapłacona.

-Bóg chce,  aby człowiek zobaczył go.

 

a/Rzekł Filip:” Panie pokaż nam Ojca”. Jezus odpowiedział: „Tak długo jestem z wami i nie

poznałeś mnie?.”Kto mnie widział, widział Ojca.”  – Ew. Jana 14:8-9

-Przyszli Grecy z prośbą „chcemy widzieć Jezusa.”   - Ew. Jana 12:20-21

b/Zacheusz  pragnął widzieć Jezusa. Wszedł na drzewo, a Jezus rzekł do niego: ”zejdź, bo chcę

zatrzymać się w twoim domu”. Zacheusz  zszedł  i  przyjął  Jezusa z radością.

Zacheusz spotkał się z Jezusem. Zrobił Mu miejsce w swoim domu /sercu/. Przyjął Go z radością.

 

3.Spotkanie z Jezusem, to spotkanie z Bogiem.

Spotkanie z Jezusem powoduje wielką zmianę w nas. Zostaje usunięty egoizm, pycha, wszelka

zła rzecz np.: zapalczywość, złość, gniew, krzyk, gorycz, złość.

-Czy te wymienione rzeczy są jeszcze w Tobie?

Jeśli tak niezwłocznie spotkaj się z Jezusem. Spotkaj się tak jak Mojżesz, Abram, Zacheusz, Paweł.

-Spotkanie z Jezusem  potrzebne jest,   bo następuje  przemiana człowieka.

-Doświadczenia w życiu potrzebne są , bo człowiek zmienia się.

4.Spotkania z Jezusem powinny być regularne, wówczas:

„oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach.”  -Obj. 22:4

 

-Człowiek przemieniony widzi Bożą obecność w swoim życiu. Mówi: ”Pan jest moim Pasterzem”.

 

  1. „  BŁOGOSŁAWIENI  CZYSTEGO  SERCA”   –   mówi Jezus.   JAKIE JEST TWOJE SERCE?

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno kopiować tego tekstu bez zgody autora!. Powyższy tekst należy do strony www.sch.glogow.pl, która ma zgodę na publikowanie tekstów Lidii Tkacz.

2 Ks. Mojżeszowej 33:18

Izajasz 6:1-8

1 Ks. Mojżeszowej 17:1-6

Dziejach Apostolskich 22:4

Ew. Jana 14:8-9

Ew. Jana 12:20-21