Służba Kobiet

12W każdą środę tygodnia o godzinie 10.00 w naszej Społeczności przy ulicy 
Piastowskiej 5
,  ma miejsce Spotkanie dla Kobiet.

Każde spotkanie odbywa się przy herbacie, kawie i dobrym cieście. Uczestniczy w nim dużo osób. Są kobiety z naszego kościoła i z okolicznych zborów. Pojawiają się nowe twarze. Modlitwa, rozważanie Słowa Bożego, pieśni, świadectwa to stały element każdego spotkania.

Pomimo że czas spotkania to dwie godziny, za każdym razem przedłuża się. Kobiety chcą przebywać ze sobą, by budować się wzajemnie.

ZAPRASZAMY!
Lidia Tkacz
oraz
Kobiety Społeczności Chrześcijańskiej w Głogowie.

K  I  L  K  A      S  Ł  Ó  W    D  O     K  O  B  I  E  T

 

BIBLIA  jest drogowskazem dla każdej   KOBIETY,

która

tęskni za : – pełnym sensu,  spełnionym,  zbawionym  –  życiem.

W Słowie  Bożym ukazana jest wielka różnorodność kobiet.

Różnorodność ta nie wypływała jednak z ich :  – pozycji społecznej,

ani też z tego, że:            -jedna była bogata – królowa Saby

-druga biedna  -wdowa z czasów Jezusa

ani też z tego,że:             -jedna miała dar przewodzenia –Miriam

-drugą lekceważono – Samarytanka

Różnorodność tych kobiet nie wynikała też z tego, że:

-jedne były matkami i żonami

-drugie pozostały bezdzietne

Istotną różnicę między kobietami z Biblii stanowi to:

-czy znały Boga

-czy też go nie znały

Przy każdej postaci z Biblii brzmi pytanie:

-JAKIE   MIEJSCE   ZAJMUJE   BÓG  W  JEJ   ŻYCIU ?-

To decydowało o  szczęściu i pożyteczności  każdej z nich.

Bo jeśli Bóg zajmuje właściwe miejsce w życiu kobiety, to życie jej  staje się ciekawe

I pożyteczne.

Jeśli jednak w życiu kobiety brak jest Boga

albo

jeśli nie zajmuje On należnego miejsca –życie kobiety jest bezcelowe i beznadziejne.

BIBLIA  jest drogowskazem dla każdej kobiety.

Dawniej, jak i obecnie wiele kobiet prowadzi życie z Bogiem.

Wiele jednak świadomie rezygnuje z tego przywileju.

To my dokonujemy wyboru.

 

Pytanie dla Ciebie:

-JAKIE  MIEJSCE  BÓG  ZAJMUJE  W  TWOIM  ŻYCIU ?