Kim Jesteśmy ?

Kim jesteśmy? Ludźmi kochającymi Boga, który tak bardzo umiłował świat i człowieka, że syna swego jednorodzonego, Jezusa Chrystusa dał, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale życie wieczne miał.

Decyzją Rady Krajowej Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP, powołany do życia został nowy kościół lokalny w naszym mieście pod nazwą Społeczność Chrześcijańska
w Głogowie. W następstwie tych uzgodnień Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów o gwarancjach wolności sumienia i wyznań (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz.1965, z późn. zm) wydał decyzję administracyjną o przyznaniu nam osobowości prawnej, jako jednostce organizacyjnej Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w Rzeczypospolitej Polskiej. Pastorem przełożonym Społeczności Chrześcijańskiej w Głogowie został Pastor Józef Adamczyk.