Struktura społeczności

1. Pastor

Józef Adamczyk

2. Rada kościoła

-Jan Humeniuk
-Karol Kozłowski
-Krzysztof Kukla
-Władysław Rokitnicki
-Stefan Sarna

3. Członkowie

-osoby po chrzcie wodnym, które ukończyły kurs „świadomego członkostwa” oraz zadeklarowały swoje członkostwo.