Agendy KCh w Polsce

Centrum Edukacji „Graceland”

Chrześcijański Instytut Biblijny

Dom Spokojnej Starości „Betania”

Misja Charytatywna „Dobro Czynić”

Misja „Poślij mnie”

Ośrodek Katechetyczno-Misyjny „Ostróda Camp”

Wydawnictwo „Słowo i Życie”