Zewnętrzny obraz wewnętrznej przemiany Zacheusza

411547_464936363539809_526782373_o

- 12 Październik 2014 ()Fragment Biblijny: Ew. Łukasza 19:1-10

Ew. Łukasza 19:1-10


Powróćmy do poruszającej historii z Nowego Testamentu, a mianowicie wewnętrznej przemiany Zacheusza.
Celnika, który nawrócony dał zewnętrzny przykład swoim życiem.